Élet-Jel Egyesület a családok összefogásáért
"A világ minden gyermekkel újra kezdődik"

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013

ÉLET-JEL Egyesület a családok összefogásáért


Székhely: 9028 Győr Pannónia utca 9.  Kapcsolattartó: Hudákné Pető Éva elnök

Az ÉLET-JEL Egyesület a családok összefogásáért 2006. november 25-én megtartott alakuló közgyűlésén indult el. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból, továbbá egyéb bevételeiből fedezi. Tárgyévben sikerült önkormányzati támogatást pályázat útján nyerni.
Az Egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet.Az Egyesület alapvető célja a családok széleskörű támogatása, családvédelmi tevékenység, kiemelten a nők, asszonyok, családalapítás előtt állók összefogása, támogatása az Egyesület, mint szervezeti keret működtetésével. Azon személyek, vállalkozások, tevékenységek, elképzelések, törekvések támogatása, tervezése és kivitelezése, melyek segíthetik a lányokat, nőket és családtagjaikat abban, hogy rátaláljanak azokra az alternatívákra, amelyek leginkább megfelelnek az egyének, kisebb és nagyobb közösségek igényeinek, érdekeinek, ezáltal védve a család intézményét, és fontos szerepet vállaljanak a mentális és szociális egészség védelmében és megőrzésében.


Az Egyesület az elmúlt évben is gyakorolta azt a célkitűzését, hogy anyákat, családokat készített fel a szülésre, és az azt követő időszakra. Lelki támogatást nyújt azoknak az anyáknak, akik a várandós-gondozás, és szülészeti ellátás során traumát szenvedtek. Ez indokolta az adományokból megvásárolt vizsgálóműszer létjogosultságát. Szoptatós Anyacsoport néven klubot tartunk anyáknak, kismamáknak, ahol tapasztalatot cserélhetnek, és szakembereink révén szoptatási tanácsokat kaphatnak. Az egyesület szakemberei térítésmentesen nyújtják ezeket a lehetőségeket az anyák számára.
Kapcsolatban állunk a Győrimami weboldallal, mely egy információs oldal győri és győr környéki anyukáknak, egyesületünk vállalta a közhasznú információk feltöltését, melyre az anyukáknak szükség lehet. Ezen az oldalon is lehetővé vált számunkra a kismamák informálása szülésre való felkészülésben. Több ezer anyához, családhoz tudunk eljutni ezen a fórumon keresztül. Ezen feladatunk ellátása tette indokolttá az önkormányzati támogatásból beszerzett laptop vásárlást.


Az egyesület a 2013 év során is nagyobb összegű adományokból,  támogatásokból tudja céljait végrehajtani. Emellett a tagok tagdíjaiból is volt bevétele. Az év során összesen 195 e Ft adomány folyt be, ebben nagyobb összegű támogatások is szerepeltek cégektől, magánszemélyektől. Tagdíjakból 24 e Ft-os bevétel származott. Önkormányzattól az elnyert vissza nem térítendő támogatás 100 e Ft. A különbség érdeklődő magánszemélyektől származott, akik eredményesnek és hasznosnak ítélték meg működésünket.Kiadásainál rendezvényekre beszerzett anyagok, a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos költségek, illetve számviteli, pályázat készítési költsége szerepeltek.  Ugyanitt található a hasonló egyesületek részére szervezett találkozó, ahol nemcsak az előadóktól kaptunk hasznos információkat, hanem az ott megtalált kapcsolatok, ismeretségek azóta is fontosnak bizonyulnak működésünkben. Az év során Norvég civil pályázatot is benyújtottunk kb. 3 000 e Ft értékre, de ott sajnos kérelmünket elutasították.Az egyesület tervei között szerepel továbbra is hogy az eddigieknél intenzívebben felerősíti céljai között szereplő tevékenységét, és ennek érdekében támogatókat keres, illetve konkrét megkereséseket eszközöl lányok, asszonyok felé, akik tevékenységükben együttműködhetnek az egyesülettel, és birtokolhatják annak családvédelmi tudását. Terveink között van még, hogy továbbra is különböző pályázatokon indulunk, keressük folyamatosan a lehetőségeket, ezzel is nagyobb esélyt adva magának a jobb és hatékonyabb működés céljából.


A számviteli beszámolót-mérleget és eredmény-kimutatást mellékeljük.
Költségvetési támogatás 2013-ben nem volt.
Támogatás szerepel a helyi Önkormányzattól.
Az egyéb támogatások összetétele:
Lakossági támogatás: 71 e Ft.
Győri önkormányzattól támogatás: 100 e Ft.
Ezek a támogatások nem célzott támogatások voltak, hanem az egyesület működésének segítségére.
Tagdíj bevétele az egyesületnek 2013 során 24 e Ft volt.

Vezető tisztségviselőknek juttatás nem volt.
Rendezvényi eszközökre: 8 e Ft
Irodaszerre: 5 e Ft
Postaköltségre: 1 e Ft
Találkozóra: 30 e Ft
Számviteli szolgáltatásra, pályázatok írására: 73 e Ft
Bankköltségre, jutalékra: 9 e Ft kiadással számolt az egyesület.Tárgyi eszköz beszerzés az év során kettő is történt.Az egyik a támogatásból laptop vásárlás, a másik vizsgálóműszer vásárlás.Ezek értékcsökkenései szintén jelentkeztek tárgyévi költségként, 43 e Ft értékben.1 e Ft volt a külföldi beszerzésből adódó árfolyamkülönbség.Ezek a ráfordítások jelentek meg 2013 év soránA fentiek alapján a közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: 25 e Ft volt.
Győr, 2014. május 27.


Hudákné Pető Évaelnök


„A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.”www.eletjelegyesulet.shp.hu

Honlapkészítés